2010, ഒക്‌ടോബർ 8, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പെയിന്റിങ്ങ്സ് ഇടാം എന്നാണ് കരുതിയത്‌ , പക്ഷെ ഉടനെ ഒന്നും നടക്കില്ല . അത് കൊണ്ട് കുറച്ചു ചിത്രങ്ങള്‍ . ആദ്യംഎന്റെ ക്യാമറ എടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ തന്നെ തുടങ്ങാന്‍ . പിന്നെ ഞാന്‍ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാടു പൂച്ച പടങ്ങളും.
                    കുറച്ചു നാള്‍ മുന്‍പ് തറവാട്ടില്‍ പോയപ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു ഗ്രയിന്റെര്‍ നിറച്ചു പൂച്ച.  ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഗ്രയിന്റെര്‍ ആണ്. ഞാന്‍ മൊബൈലും എടുത്തു പടം പിടിക്കാന്‍ ചെന്ന്. എല്ലാം ഓടിക്കളഞ്ഞു . പിന്നെ പുറകെ നടന്നപ്പോള്‍ കിട്ടിയ ഒരു സുന്ദരന്‍ ഇതാ  മുകളില്‍. .

ഇത്  എന്റെ സ്വന്തം ശങ്കു.....